SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum

OM kód: 203028/015 | 6500 Baja, Bácska tér 1.

Intézmény logo

Bajai Szakképzési Centrum Türr István Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Teams
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Diákönkormányzat

Diákönkormányzat

Türrös Diákönkormányzat

A tanulók legfontosabb érdekképviseleti és érdekérvényesítési szervezete

az iskolai diákönkormányzat.

 

A Bajai SZC Türr István Technikum Diákönkormányzatának elnöke:

Krizsák Kornél Károly 

a Diákönkormányzatot segítő tanár:

Drobina Otília

 

Az osztályok évente választanak egy-egy új képviselőt, illetve megerősítik a régit. Ők a diákönkormányzat tagjai, akik havonta egyszer, lehetőség szerint minden hónap első szerdáján üléseznek. A havonkénti üléseken értékelik az eltelt hónap munkáját, kijelölik az elkövetkező hónap feladatait, megnevezik a felelősöket, valamint osztályfőnöki órákon tájékoztatják az osztályközösséget az ott elhangzott témákról és a meghozott döntésekről.

Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti szinten szabályozzák. Ezek alapján a diákönkormányzat döntési hatáskörrel, egyetértési, kezdeményezési, javaslattételi és véleményezési, továbbá tájékoztatási joggal rendelkezik. A Köznevelési törvény szerint a diákönkormányzat (DÖK) kötelező feladata a tanulók, illetve azok közösségeinek érdekképviselete. Emellett a törvény lehetőséget ad arra, hogy minden olyan kérdéssel foglalkozzon, ami a tanulókat érinti.

Az iskola szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) szabályozza a diákönkormányzat és az iskola vezetői közötti kapcsolattartás formáját és rendjét. A diákönkormányzat SZMSZ-e pedig konkrétan magában foglalja a DÖK működésével kapcsolatos információkat. Emellett minden tanévben készül munkaterv, amely a megvalósítandó programokat tartalmazza.

Az iskolai diákönkormányzat célja:

 • Közösségformálás: A diákok bevonása az iskolai életbe, közösségtudatuk formálása.
 • Tudatformálás: A demokrácia kereteinek megteremtése az iskolán belül. A diákok tanuljanak meg jogaikért kiállni, véleményüknek kulturáltan hangot adni, de kötelességeikkel is legyenek tisztában.

 

A diákjaink által szervezett hagyományos programok:

gólyaavató, amely az első félévben van, és vidám vetélkedővel, esküvel teszi „Türrössé” a kilencedikeseket.

Tavasszal fontos esemény az éves diákközgyűlés, amelyen az osztály képviselői és az igazgató vesznek részt. Ennek előkészítése szintén a DÖK feladata. Előtte az osztályok begyűjtik a kérdéseket, kéréseket, amelyek bárkihez szólhatnak. Ezen a fórumon az elhangzott problémákat ismertetik, majd közösen próbálunk megoldást találni rájuk.

Március – áprilisban tartjuk a DÖK napot, ahol vetélkedőkön, előadásokon és sportversenyeken szórakozhatnak a diákok.

Persze nem csak programszervezésből áll a diákönkormányzat munkája, hanem az év közben felmerülő problémák feltárásából, megoldásából is kiveszi a részét a szervezet.

A DÖK feladata, az eddigieken kívül, hogy új hagyományok megteremtésével még színesebbé tegye az iskola életét.

 

 

 

A Diákönkormányzat 2023–2024-es tanévi munkaterve…

                                                                                                           Drobina Otília

                                                                                                           DÖK-segítő tanár


Partnereink

 • Microsoft Innovatív Iskola
 • CISCO Hálózati Akadémia
 • MikroTik Akadémia
 • Oracle Akadémia
 • Github
 • iNFOBEX
 • Axiál
 • Forint-Soft
 • Evonit
 • Codeweek
SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Bajai Szakképzési Centrum Türr István Technikum

   6500 Baja, Bácska tér 1.

  • Telefon: + 36 79 524 670

   E-mail: titkarsag@turr.hu

   OM azonosító: 203028/015


  2023Bajai Szakképzési Centrum Türr István Technikum