SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum

OM kód: 203028/015 | 6500 Baja, Bácska tér 1.

Intézmény logo

Bajai Szakképzési Centrum Türr István Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Menza

Menza

 

Tanulók intézményi étkeztetése

 

 

A Bajai SZC Türr István Technikum tanulói részére

 

a Bajai SZC Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola Baja Köztársaság tér 1. épületében

biztosít ebédelési lehetőséget.

A térítési díj napi 630 Ft

Az igénylőlap az intézményi étkeztetéshez letölthető innen.

 

A menzadíj befizetésének határideje: az adott havi menzajegyek átvételének időpontja

Kizárólag készpénzes befizetésre van lehetőség.

Az intézményi étkezés megrendelése

a tanév végéig automatikus a tanuló által jelzett napokra.

 

Az ebéd lemondására, a megrendelés módosítására

legkésőbb az előző munkanap 9:00 óráig van lehetőség.

a következő elérhetőségeken:

tel.: +36 79 524 670

e-mail: titkarsag@turr.hu

bonafanni@turr.hu

személyesen az iskola titkárságán

 

Étkezésidíj-kedvezmény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

  1. évi XXXI. törvény 21/B § (1) bekezdés b)-d) pontja és (2) bekezdése értelmében

ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételére

a következő jogcímek alapján lehet jogosultságot szerezni:

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

b) tartósan beteg vagy fogyatékos,

c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,*

d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,

e) utógondozói ellátásban részesül.

 

(* A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.)

 

A kedvezmény érvényesítéséhez szükséges nyilatkozat letölthető innen.

 

Kérjük, hogy az igénylők a kitöltött nyomtatványt

és a jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát

a Bajai SZC Türr István Technikum Titkárságára juttassák el.


Partnereink

SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum


Bajai Szakképzési Centrum Türr István Technikum

6500 Baja, Bácska tér 1.

Telefon: + 36 79 524 670

E-mail: titkarsag@turr.hu

OM azonosító: 203028/015


2024Bajai Szakképzési Centrum Türr István Technikum