SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum

OM kód: 203028/015 | 6500 Baja, Bácska tér 1.

Intézmény logo

Bajai Szakképzési Centrum Türr István Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Iskolamúzeum

Iskolamúzeum

Iskola múzeumunk 1996-ban jött létre. Anyagának összegyűjtése, kivitelezése Kertész Farkas Benjamin, iskolánk volt tanárának nevéhez kötődik. Lelkes diákjai segítségével mentették meg az iskola múltját bemutató anyagokat, eszközöket, a szinte páratlan boltíves alagsori termeket az utókor számára!

Szorgos munkájuk nyomán egyre gyarapodott a kiállítandó dokumentumok mennyisége. Az intézmény keletkezésének története, az ősdokumentumok segítségével az iskola nevelési programjának része.

Itt helyeztük el az iskolaújságok eddig megjelent példányait (1950-es években jelent meg az első példány), az első évtől kezdve megjelent évkönyveket, az iskolatörténet szempontjából fontos hivatali levelezéseket. Így például az iskolánk létrejöttéért küzdő Baross-Szövetség levelezéseinek másolatait a minisztériummal. (a levelek eredeti példányait iskolánkban őrizzük), újságokat, amelyekben az iskola alapításának mindennapjai jelentek meg cikkekben. Az első tanulói íróasztalt tintatartóval és tollszárral. Az első stencilgépünket, (sokszorosító gépünket,) amely a mai fénymásoló gép elődje volt. De megtalálhatók itt a szakok tanításához szükséges mechanikus írógépek is a 60-as évekből, mutatva a napjaink technikájához való eljutást.

 Láthatóak korabeli iskolai egyenruhák, az első könyvtári katalógusrendszerünk. Az indító könyvtári állományunk 15 kötet volt 1923-ban, majd az első év végére már 450 kötetre bővült.

Egy másik falon iskolánk névadójának, Türr Istvánnak az élete követhető nyomon képekben. 1925-ben vette fel iskolánk a város szülöttének nevét. Ennek a gyűjteménynek az egyik különlegessége, hogy Türr Stefánia többször is ellátogatott iskolánkba. így az 50. évfordulón még jelen volt. Továbbá láthatjuk intézményünk 50. illetve 75. évfordulójának képanyagát is. Az évforduló jellegzetessége, hogy iskolaalapítónk, Legányi Dezső családja, (gyermeke, és unokái) is itt voltak az ünnepségen.

Múzeumunk anyaga ajándékozással (hagyaték révén) is gazdagodott. Az iskolához kötődő intézmények, magánszemélyek, akik megtekintették a gyűjteményt, gyakran küldenek egy-egy könyvet, vagy számukra is értékes tárgyat, ami számot tarthat diákjaink érdeklődésére.

Eddigi tapasztalataink alapján az iskolamúzeumnak fontos szerepe van a tanulók nevelésében. A hagyományok ápolása a jelenlegi értékekhez való viszonyt is kedvező irányban befolyásolja. Az a diák, aki az iskolában megtanulja tisztelni a múltat, az a jövővel kapcsolatban is felelősebben gondolkodik.  Osztályfőnöki órák keretében, tanév eleji gólyatáborokon, évente több osztályunk is meglátogatja már múzeumunkat. Lehetőség van egyéni búvárkodásra is. Jelenlegi diákjaink sok tapasztalatot gyűjthetnek a régi idők emlékei között kutatva. Ezzel is alakíthatjuk értékrendjüket, formálhatjuk ízlésüket.

A kiállítást rendszeresen megtekintik a találkozókra érkező volt tanulók, vendégek, tanáraik is.

Az iskolamúzeumot az épület alagsorának négy termében rendeztük be, itt állítottuk ki az eddig összegyűjtött nem kis mennyiségű értékes anyagot, méltó környezet kialakításával, esztétikus elrendezésben, ahová minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Partnereink

SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum


Bajai Szakképzési Centrum Türr István Technikum

6500 Baja, Bácska tér 1.

Telefon: + 36 79 524 670

E-mail: titkarsag@turr.hu

OM azonosító: 203028/015


2024Bajai Szakképzési Centrum Türr István Technikum